ZAPRASZAMY DO PUNKTÓW POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W NYSIE, PRUDNIKU I BRZEGU!
ZAPRASZAMY DO PUNKTÓW POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W NYSIE, PRUDNIKU I BRZEGU!

ZAPRASZAMY DO PUNKTÓW POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W NYSIE, PRUDNIKU I BRZEGU!

LOKALNY PUNKT POMOCY
POKRZYWDZONYM
PRZESTĘPSTWEM W NYSIE 

 • czynny w poniedziałki i wtorki w godzinach od 15:00 do 20:00
 • tel. 885-655-027
 • e-mail: lppnysa@dfoz.pl
 • w ramach lokalnego punktu pomocy osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz ich najbliżsi mogą otrzymać bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną i psychoterapeutyczną oraz pomoc materialną
 • pomoc psychologiczną mogą otrzymać bezpłatnie również świadkowie przestępstw
 • lokalizacja LPPP Nysa w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Nysie (DDF Nysa) – ul. Emilii Gierczak 2

LOKALNY PUNKT POMOCY
POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
W PRUDNIKU

 • czynny w wtorki i środy w godzinach od 09:00 do 14:00
 • tel. 885-655-026
 • e-mail: lppprudnik@dfoz.pl
 • w ramach lokalnego punktu pomocy osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz ich najbliżsi mogą otrzymać bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną i psychoterapeutyczną oraz pomoc materialną
 • pomoc psychologiczną mogą otrzymać bezpłatnie również świadkowie przestępstw
 • lokalizacja LPPP Prudnik w Domu Parafialnym Parafii św. Michała w Prudniku – ul. Pl. Farny 2

LOKALNY PUNKT POMOCY
POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
W BRZEGU

 • czynny w poniedziałki w godzinach 08-11:00 i 15:00-17:00 oraz w środy w godzinach od 15:00 do 20:00
 • tel. 885-655-018
 • e-mail: lppbrzeg@dfoz.pl
 • w ramach lokalnego punktu pomocy osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz ich najbliżsi mogą otrzymać bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną i psychoterapeutyczną oraz pomoc materialną
 • pomoc psychologiczną mogą otrzymać bezpłatnie również świadkowie przestępstw
 • lokalizacja LPPP Brzeg w Domu Parafialnym Parafii św. Miłosierdzia Bożego w Brzegu – ul. M. Makarskiego 49

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT
UDZIELANEJ POMOCY ZNAJDZIECIE PAŃSTWO
K
LIKAJĄC W PONIŻSZY PLAKAT