ZAPRASZAMY DO LOKALNEGO PUNKTU POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W NYSIE!
ZAPRASZAMY DO LOKALNEGO PUNKTU POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W NYSIE!

ZAPRASZAMY DO LOKALNEGO PUNKTU POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W NYSIE!

LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W NYSIE (LPPP NYSA)

  • czynny w poniedziałki i wtorki w godzinach od 15:00 do 20:00
  • tel. 885-655-027
  • e-mail: lppnysa@dfoz.pl
  • w ramach lokalnego punktu pomocy osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz ich najbliżsi mogą otrzymać bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną i psychoterapeutyczną oraz pomoc materialną
  • pomoc psychologiczną mogą otrzymać bezpłatnie również świadkowie przestępstw
  • lokalizacja LPPP Nysa w Ośrodku Promocji, Edukacji i Terapii Rodzin w Nysie (DDF Nysa) – ul. Emilii Gierczak 2