SKORZYSTAJ BEZPŁATNIE Z PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ, MAŁŻEŃSKIEJ I RODZINNEJ ORAZ Z TERAPII I DIAGNOZY DZIECI W NASZYM OŚRODKU
SKORZYSTAJ BEZPŁATNIE Z PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ, MAŁŻEŃSKIEJ I RODZINNEJ ORAZ Z TERAPII I DIAGNOZY DZIECI W NASZYM OŚRODKU

SKORZYSTAJ BEZPŁATNIE Z PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ, MAŁŻEŃSKIEJ I RODZINNEJ ORAZ Z TERAPII I DIAGNOZY DZIECI W NASZYM OŚRODKU

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna – Ośrodek w Nysie (w Diecezjalnym Domu Formacyjnym, ul. Emilii Gierczak 2), będący oddziałem Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia, rozpoczyna rejestrację do uczestnictwa w nowym projekcie, w którym bezpłatną pomoc terapeutyczną mogą uzyskać wszyscy mieszkańcy województwa opolskiego. W ramach projektu można skorzystać z następujących form wsparcia:

  • systemowa terapia rodzin
  • terapia par/małżeńska
  • indywidualna psychoterapia osób dorosłych
  • terapia i diagnoza dzieci i młodzieży
  • konsultacje i poradnictwo psychologiczne

Aby zgłosić chęć udziału, w któreś z powyższych form wsparcia, należy skontaktować się z rejestracją i umówić się na pierwszy termin spotkania w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej DFOŻ w Nysie – tel. 77-442-55-50 (rejestracja telefoniczna w godz. 09-16:00), e-mail: poradnia@dfoz.pl

________________________________

Zadanie pn. „Ośrodki Promocji, Edukacji i Terapii Rodzin – organizacja specjalistycznych form wsparcia dla mieszkańców woj. opolskiego w aspekcie psychologicznym, terapeutycznym i psychoedukacyjnym w latach 2022/2023” jest realizowane przez Diecezjalną Fundację Ochrony Życia w ramach projektu pn.: „Bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

       

Dodaj komentarz